Skip to content

Hoe werkt het forum

Beste deelnemer, 

Moderatie forum
Het forum is bedoeld voor en door onze deelnemers. Jellinek neemt niet actief deel aan het forum. Wel zijn we altijd bereikbaar voor advies en support. Ook kun je contact met ons opnemen, als je een bericht in het forum ziet staan, waarvan je vindt dat dit oneigenlijk of ongepast is. Neem contact met ons op via de button 'Ondersteuning' die je rechtsonder in beeld ziet staan als je het ingelogd in je programma. Wij streven ernaar je altijd binnen 1 werkdag te antwoorden.

Forum bezoeken
Als je bent ingelogd kun je klikken op het menu-item 'Forum' bovenin de menubalk van je programma. Je opent dan het Forumoverzicht met alle thema's die er zijn.

Forumthema lezen
Vervolgens kunt je een forumthema kiezen en aanklikken in het Forumoverzicht.

Onderwerpen bekijken in een forumthema
Als je op een forumthema heeft geklikt dan open je een overzicht met de onderwerpen die onder dit forumthema zijn aangemaakt door de forumdeelnemers.

Reageren op berichten
Je kunt reageren op de bestaande onderwerpen door eerst een onderwerp aan te klikken. Bij alle bijdragen die zijn geschreven in dit onderwerp staat rechtsbovenaan het berichtvenster steeds de orange button  'Reageer'. Heb je gereageerd en wil je de reactie plaatsen, klik dan rechtsonder op 'Reactie plaatsen'.

Zelf een onderwerp starten?
Klik eerst weer bovenaan in de menu-balk op 'Forum'. Kies het forumthema waaronder je een nieuw onderwerp wilt starten, door op dat thema te klikken. Klik nu op de oranje button 'Nieuw onderwerp aanmaken'. Kies een goede korte herkenbare titel voor het onderwerp en schrijf een korte toelichting bij het onderwerp. Om het onderwerp op te slaan klikt je rechtsonder het tekstvenster op 'Onderwerp plaatsen'. Het onderwerp verschijnt nu in de lijst met onderwerpen onder het betreffende forumthema waaronder je het onderwerp hebt aangemaakt. Je kunt daar nu zelf op klikken en jouw eigen bijdrage onder dat onderwerp plaatsen.

Een lange bijdrage schrijven in het forum?
Veiligheidshalve word je na een uur inactiviteit automatisch uitgelogd. Wil je voorkomen dat jouw lange bijdrage niet opgeslagen kan worden en verloren gaat, schrijf deze eerst in Word of in Kladblok op je pc en knip en plak deze later pas in het tekstveld van het forum, nadat je opnieuw of kort tevoren bent ingelogd.

Groet,
Team Zelfhulp

Feedback and Knowledge Base