Skip to content

Drink niet dagelijks maar weet soms geen maat te houden, is dat erg?

Beste deelnemer,

Je geeft aan dat je niet regelmatig drinkt maar op sommige momenten geen maat weet te houden. 

Het belangrijkste in dit hele verhaal is: hoe staat je hier zelf in? Wat vind je zelf van je alcohol gebruik? Vind je zelf dat dit moet veranderen? En zo ja, zou je in dat geval het liefst willen stoppen of minderen?

Bij black-outs door overmatig alcoholgebruik kan een stoornis optreden van het korte termijn geheugen. De informatie uit het korte termijngeheugen wordt dan niet doorgegeven aan het lange termijn geheugen. Je weet bijvoorbeeld niet meer hoe je thuisgekomen bent, wat je allemaal gezegd hebt of waar je fiets is gebleven. Soms komen flarden herinnering later weer boven drijven. Het herhaaldelijk voorkomen van black-outs wordt ook wel gezien als een teken van een beginnend alcoholprobleem. Opvallend is ook hoe mensen vaak over een black-out denken. Riskant wordt het als iemand een black-out als een normaal verschijnsel gaat zien. Als iets wat er blijkbaar bij hoort. Een black-out is een signaal dat het de volgende keer iets minder moet. Bij langdurig en veel drinken tast alcohol namelijk steeds meer geheugenfuncties aan. Dan kan ook het lange termijn geheugen aangetast worden. Ondanks dat je niet dagelijks drinkt, en vaak ook helemaal niet te veel, kan het daarom tóch de moeite lonen je alcoholgebruik aan te pakken.

Als je besluit te minderen of te stoppen dan kan de Jellinek Online Zelfhulp je hierbij ondersteunen. Door dagelijks te registreren en wekelijks de opdrachten te maken krijg je meer inzicht in je eigen gebruik, voor en nadelen en leert je tools om je drinken beter onder controle te houden. Daarnaast kun je op het forum tips en ervaringen uitwisselen met andere deelnemers aan het programma.

Wanneer je aan het begin van het programma jouw doelen bepaalt en in moet vullen hoe veel je momenteel per dag drinkt kun je twee dingen doen:
1) Ervoor kiezen om een geschat gemiddelde in te vullen. Vb: drink je het ene weekend 15 drankjes en het andere weekend niets. Vul dan per weekend 7,5 drankje in.
2) Of je kunt de teller op 0 zetten. Je merkt dan tijdens de duur van het programma vanzelf op welke momenten je hier overheen gaat en toch drinkt. Dit levert je aan het eind van het programma juist een goed inzicht op in jouw risicosituaties en in welke situaties je geen maat weet te houden. En daardoor ben je er een volgende keer beter op voorbereid. Kom je de volgende keer wel door die situatie heen dan ben je alweer wat sterker geworden.

Groet,
Team Zelfhulp

Feedback and Knowledge Base