Alcohol en angst

Iedereen is wel eens bang. Angst is een natuurlijk onderdeel van ons leven. Het is een mechanisme dat ons beschermt tegen gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer we geconfronteerd worden met een beer of een ander gevaarlijk beest. Angst bereidt ons voor om te reageren op dit gevaar. En zorgt ervoor dat we hier mentaal en fysiek sneller op kunnen reageren. Hierdoor heb je een  grotere kans op overleven. Maar soms kan angst echter zo overheersend worden, dat alcohol een oplossing lijkt. Met de verdovende werking van alcohol demp je het angstige gevoel. Mensen drinken dan om de angstgevoelens, die zij om individuele sociale of psychische reden hebben, niet meer te voelen. De combinatie van angst en alcoholgebruik komt daardoor vaak voor.

Alcohol kan ook voor u een hulpmiddel zijn geworden om met de angsten om te gaan. Daardoor durft u bijvoorbeeld meer. Helaas is alcohol lang niet altijd een oplossing, omdat alcohol gevoelens ook juist kan versterken. Dus ook angstgevoelens kunnen hierdoor versterkt worden. Waarmee u het tegenovergestelde bereikt.

Alcohol kan op korte termijn helpen om de angstsymptomen te bestrijden. Toch lost het op langere termijn niets op. Maar werkt het juist destabiliserend. Je geraakt uit je evenwicht waardoor de angst daardoor weer gaan toenemen. Daar komt bij dat er tolerantie optreedt voor de verdovende werking van alcohol. Dit betekent dat u steeds meer alcohol nodig heeft om geen angst te voelen. Door alcohol te gebruiken wordt het probleem dus eigenlijk in stand gehouden, of nemen de problemen zelf toe. De oplossing is stoppen of minderen met alcohol. Stoppen met alcohol zorgt er vaak namelijk al voor dat angstklachten vanzelf verdwijnen. Daarom is het erg goed dat u met de Jellinek Online zelfhulp bent gestart om uw drankgebruik aan te pakken.

Ook is het belangrijk om de angsten zelf aan te pakken. En situaties waarin u angstig bent niet steeds te vermijden, maar hiermee te leren omgaan. Desnoods kunt u beroep doen op professionele hulp. Vaak is het een goed idee om uw situatie eens met uw huisarts te bespreken. De huisarts, of zijn/haar praktijkondersteuner, kunnen u (naast de Jellinek Online zelfhulp) ondersteunen met gesprekken en/of tijdelijk medicatie. Om de eerste periode goed door te komen.

Feedback and Knowledge Base