Skip to content

Alcohol en angst

Iedereen is wel eens bang. Angst is een natuurlijk onderdeel van ons leven. Het is een mechanisme dat ons beschermt tegen gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer we geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een gevaarlijk dier. Angst bereidt ons voor om te reageren op dit gevaar. En zorgt ervoor dat we hier mentaal en fysiek sneller op kunnen reageren. Hiermee vergroot je de kans op overleven. Maar soms kan angst zo overheersend worden, dat de verdovende werking van alcohol een oplossing lijkt. Een bekende reden waarom mensen alcohol drinken is om die angst even niet meer te voelen. De combinatie van angst en alcoholgebruik komt daardoor vaak voor.

Alcohol kan ook voor jou een hulpmiddel zijn geworden om met angsten om te gaan. Misschien durf je als je gedronken hebt situaties beter aan te gaan. Maar alcohol kan ook gevoelens van angst uitlokken. Angstgevoelens die je misschien al hebt kunnen versterkt worden.

Misschien ervaar je op korte termijn dat alcohol de angstsymptomen bestrijdt of toedekt. Toch is het op lange termijn geen oplossing, maar werkt het juist verergerend. Als je onder invloed bent voel je je misschien even minder angstig, maar als de alcohol is uitgewerkt worden je klachten juist groter. Bovendien wordt je tolerant voor alcohol naarmate je meer drinkt. Dat betekent dat je steeds meer alcohol nodig heeft om geen angst te voelen. Het probleem wordt dus eigenlijk in stand gehouden, of wordt zelfs groter. Sommige mensen zijn angstig als ze geen alcohol kunnen drinken. 

Angstklachten nemen af als je stopt met drinken. Er is een kans dat je angstklachten zelfs helemaal verdwijnen. Is dat niet het geval, dan is het raadzaam om daarover contact op te nemen met je huisarts. De huisarts kan je ondersteunen met het stoppen met alcohol, en ook met het behandelen van je angstklachten. 


Feedback and Knowledge Base